▸ 00:00:33 – Introduction | Giới thiệu
▸ 00:00:48 – My garden | Xem vườn rau salad
▸ 00:05:11 – Harvesting gailan | Thu hoạch cải rổ (gailan)
▸ 00:06:20 – Harvesting spinach | Thu hoạch mồng tơi tây
▸ 00:11:02 – The harvest | Thành quả
▸ 00:14:51 – Thank you | Cảm ơn các bạn

Working in the garden has numerous benefits for your state of mind and health, plus, you’ll reap a harvest. Mời các bạn xem và ủng hộ kênh của 2 vợ chồng mình nhé…😍🌺💐

Check out these links from | Giao Lưu Cùng Tout Le Monde:

▸ Subscribe đăng kí channel:
▸ Các dịch vụ của Góc Chia Sẻ:
▸ Facebook :
▸ Youtube :

❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀
▸ Cuộc Sống Canada
▸ #LamVuon #ToutLeMonde #CuocSongCanada #4SeChia

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/meo-vat/