Nhà gỗ xoan 3 gian ngâm kỹ chất lượng được đỉnh cao, nhà có cột hiên bằng đá, vì kèo kẻ truyền, tiền kẻ hậu bẩy. ngôi nhà được…

Nguồn:https://mcitmc.org/