Liên lạc mua đất theo số: 0865447299 (chú Quang cô Hoa) Theo quy hoạch định hướng phát triển không gian quận 9 (Tp.HCM) từ 2003 đến 2020, phường …

Nguồn:https://mcitmc.org/