Tên anime tokyo ghoul Tokyo ghou có 4 phần ngày sản xuất tháng 9 năm 2011 Thể loại giả tưởng kinh dị drama tưởng tượng đen tối viễn tưởng giật gân Tokyo …

Nguồn:https://mcitmc.org/