Hằng năm Nhà Văn Hóa Thanh Niên Q1 luôn tổ chức,trang trí cho mọi người đến chụp ảnh và các tiểu cảnh cho khách du lịch đến tham quan,không khí tết…

Nguồn:https://mcitmc.org/