Ảnh chân dung là 1 trong những thứ quan trọng để xin visa, hộ chiếu, hoặc bất kỳ giấy tờ nào có …

Nguồn:https://mcitmc.org/