Group đặt hàng: “Hạn chế về mặt vóc dáng khiến những nàng béo khó kết thân cùng nhiều phong cách khác nhau. Tuy vậy, nếu nằm lòng.

Nguồn:https://mcitmc.org/