Call: 0983 97 97 26-0913 698 623 Chúng tôi chuyên thu mua đồ cũ, mái tôn, sắt cây sắt hộp, nhà xưởng, xác nhà cũ ở Tp.HCM, Sài Gòn, Bình Dương và các …

Nguồn:https://mcitmc.org/