Chương trình ngày hôm nay là câu chuyện về nông hộ đầu tiên đã khởi nghiệp với mô hình nuôi cá giống. Anh Đinh Văn Tuấn tại xã Chương Mỹ, Phú Xuyên,…

Nguồn:https://mcitmc.org/