Nữ bệnh nhân thứ 35 dương tính với Covid-19 bị lây bệnh như thế nào? Nữ bệnh nhân thứ 35 dương tính với Covid-19 là nhân viên cửa hàng điện máy xanh…

Nguồn:https://mcitmc.org/