Nông hộ đầu tiên trong chương trình là anh Đinh Văn Tuấn đến từ xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội, anh khởi nghiệp với mô hình nuôi cá giống. Anh tham…

Nguồn:https://mcitmc.org/