Ở phần hai này mình hướng dẫn các bạn cắt rập và cắt trên vải sản phẩm áo dài cách tân cho bé. Phần 1: Thiết kế rập áo dài cho bé

Nguồn:https://mcitmc.org/