iPad zin phân biệt rất dễ dàng nếu bạn hiểu hết các bước trên. Tham gia Page công nghệ hàng đầu về iPhone, iPad: Page: …

Nguồn:https://mcitmc.org/