Phẫu thuật mổ mắt bằng phương pháp Phakic (L) Khuyến cáo những ai yếu tim nên cân nhắc trước khi xem clip, kaka ! Thật ra, xem clip thì mấy bạn cảm giác…

Nguồn:https://mcitmc.org/