Giám đốc sản xuất: Ngô Bá Vương Tổ chức sản xuất: Trần thùy Minh Đạo diễn thời trang: Quý Khang Đạo diễn catwalk: Tạ Nguyên Phúc Dẫn chương trình:…

Nguồn:https://mcitmc.org/