Cây phượng vàng còn có tên gọi khác là cây Phật Y (áo Phật), là một loại cây họ đậu (tên khoa học là Schigolobium excelsum), nguồn gốc từ Brazil, hoa…

Nguồn:https://mcitmc.org/