Chúng tôi tin rằng: Với mỗi câu chuyện chúng tôi chia sẻ qua từng video sẽ là những trải nhiệm vô cùng quý giá trong hành trình chạm tay đến “chuẩn mực”…

Nguồn:https://mcitmc.org/