dolong #dolongboutique #sam #luxebydolong #tweed Sam trở thành “nàng thơ” trong BST “LUXE” mới nhất của NTK Đỗ Long, bên cạnh các thiết kế “hở bạo” …

Nguồn:https://mcitmc.org/