Loship giao hàng tại: Cắn ngập mồm một miếng bánh đúc thơm mùi gạo, bùi vị lạc được chấm đẫm vị tương béo ngậy giữa cái tiết…

Nguồn:https://mcitmc.org/