Tigon Flower Shop” Nhẹ nhàng trao yêu thương Nhẹ nhàng, tình cảm trong sáng, trân trọng người đối diện, ý nghĩa bó hoa mang lại. Hãy gửi đến người mình…

Nguồn:https://mcitmc.org/