MV lần này là về siêu nhân linh long nhé quý vị. Đây là đội siêu nhân khủng long mới nhất, là Super Sentai thứ 43 Nhật Bản. Nhạc nền trong MV tên là “Hạo…

Nguồn:https://mcitmc.org/