vmedia #applewatchseries3 #applewacthseries4 Với thiết kế mỏng hơn, màn hình lớn hơn nhưng vẫn giữ nguyên được kích thuớc tổng thể như các dòng sản …

Nguồn:https://mcitmc.org/