ảnh chụp ngày 18-5-2014 Photo, Retouch, Video by Bi Armber HQ: FB: ĐT: …

Nguồn:https://mcitmc.org/