Mọi người vào web đăng ký mail và chông thông báo nhận phần mềm mới nhất từ ! xin cảm ơn! Tách nền đơn giản với photoshop cs6.

Nguồn:https://mcitmc.org/