Các hãng Trung Quốc thi nhau bắt chước Apple và áp dụng vào những chiếc smartphone mình. Vậy tại sao Apple lại không kiện mà để họ ngang nhiên copy …

Nguồn:https://mcitmc.org/