Trong video này hãy cùng Techmag nhìn lại 10 sản phẩm đã định hình nên thương hiệu Apple trong suốt quá trình đi lên và thiết lập đế chế riêng của họ trên thị trường cho đến thời điểm hiện tại.
———————
Website:
Fanpage:

Nguồn:https://mcitmc.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://mcitmc.org/cong-nghe/