Đã có những lúc mình tin rằng Apple làm sản phẩm nào cũng ngon. Cho đến khi mình dùng thử con chuột Magic Mouse 2. Nghĩ lại thấy mình ngu vl. Hãy ấn nút.

Nguồn:https://mcitmc.org/