VTC | Các em nhỏ làm quen với thiết bị và những cách quay phim điện ảnh qua chương trình Teen FilmMakers, một lớp học tại Hà Nội, giúp các em có đời sống …

Nguồn:https://mcitmc.org/