Các bé vừa vui chơi vừa học tên các loại quả, trái cây xung quanh chúng ta Video này bao gồm hình ảnh, tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng Anh song song giúp…

Nguồn:https://mcitmc.org/