Arsène Lupin có óc phân đoán, sự tinh nhạy, kỳ tài phá án ‘ngang ngửa’ với Sheerlock Holmes. Và họ đều có một điểm chung là… trên tài cá giới cảnh sát…

Nguồn:https://mcitmc.org/