thả rơi iPhone Xs và Note10 từ tầng 7. Chuẩn bị mua iPhone mới. Tks Dây da SEN Apple Watch đã tặng máy link: #tinhte #iphone …

Nguồn:https://mcitmc.org/