Thăm ngôi nhà cổ toàn gỗ Lim trị giá 6 tỷ ở Thành phố Bắc Ninh ▻ĐĂNG KÝ KÊNH Mạnh Hà Nội và xem Cuộc Sống Hà Nội miễn phí: (

Nguồn:https://mcitmc.org/