Music Video: Thế Giới Thứ Tư – Chi Dân Lyric: Yêu đương ngày nay Chẳng như ngày đầu tiên tôi mới biết yêu Câu yêu người trao,chẳng biết là bán hay cho…

Nguồn:https://mcitmc.org/