Hi mng, nhân vật chính hôm nay là aritaum color lasting tint màu 10 – wild coral. Bật HD để xem nhé mọi người. Các khách mời tham gia video ngày hôm nay: 1.

Nguồn:https://mcitmc.org/