Ngày chủ nhật định mệnh Thảm kịch gây chấn động Australia bắt đầu vào 22h chủ nhật ngày 2/2/1986. Buổi tối hôm đó, Anita Lorraine Cobby (26 tuổi)…

Nguồn:https://mcitmc.org/