Thảm kịch gây chấn động Australia bắt đầu vào 22h chủ nhật ngày 2/2/1986. Buổi tối hôm đó, Anita Lorraine Cobby (26 tuổi) đi ăn tối với hai đồng nghiệp…

Nguồn:https://mcitmc.org/