Friday the 13th: The Game
Game link: (Khởi động Steam, vào game, chơi)
► Donate/đấu giá cho Senpai tại: vrdonate.vn/dusenpai

Nguồn:https://mcitmc.org/