Con cà cuống từ khi mới nở cho đến khi bán được là trong khoảng thời gian là 45 ngày. Giá giao cho các quán ăn từ 35.000-40.000 đồng/con; một ký là khoảng …

Nguồn:https://mcitmc.org/