Thu nhỏ lỗ khuyên tai cho khách hàng với tình trạng lỗ khuyên tai rộng, nguyên nhân do đeo trang sức làm nong dần vết xỏ ra. ➤ Đăng ký kênh Kangnam: …

Nguồn:https://mcitmc.org/