Tiên Nguyễn sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Thải Tiên, con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Đồng thời, cô …

Nguồn:https://mcitmc.org/