ĐỊA CHỈ : Thiên đường ăn vặt Hàn Quốc là ở đây. Có 2 loại tokbokki, tokbokki chua ngọt 3 xiên là 60k. Tokbokki lắc vị…

Nguồn:https://mcitmc.org/