Asanzo N3 là mẫu điện thoại cơ bản mới nhất của nhà Asanzo. Mặc dù dính khá nhiều lùm xùm với báo tuổi trẻ nhưng Asanzo vẫn quyết định ra mắt Asanzo…

Nguồn:https://mcitmc.org/