Apple không phải là hãng đầu tiên làm đồng hồ bằng titanium nhưng có lẽ sẽ là hãng bán ra nhiều đồng hồ làm bằng titanium nhất. Mình từng cầm chiếc…

Nguồn:https://mcitmc.org/