Kho ứng dụng có sẵn Youtube, Netfix, iTune – Tính năng Airplay, Mirror từ iOs, Mac – Hoạt động nhanh, mượt và ổn định Liên hệ: 0904681080 – www.avz.vn.

Nguồn:https://mcitmc.org/