Bản tin 24 News được phát sóng trong khung giờ từ 06:00′ đến 24:00′ hàng ngày trên 2 Channel. Bản tin 24 News LIVE được phát sóng trực tiếp lúc 20:00′ …

Nguồn:https://mcitmc.org/