Ad trên tay trực tiếp so anh cấu hình và hình dáng, kích thước của ipad mini 3 và ipad mini 4. Tất nhiên iPad mini 4 có những điểm vượt trội về cấu hình…

Nguồn:https://mcitmc.org/