PATE PATEE ——————————————————————– Makeup kỉ yếu không bao giờ là khó luôn nha. Hãy tự làm mình xinh nhất trong album kỉ yếu…

Nguồn:https://mcitmc.org/