Với việc hỗ trợ ứng dụng Apple TV sẽ giúp khách hàng đang sử dụng Smart TV của Samsung tiếp cận đến hơn 100.000 tựa phim, chương trình truyền hình, giải …

Nguồn:https://mcitmc.org/