V Channel xin gửi đến các bạn clip hướng dẫn tạo Apple ID thông qua iCloud hoặc email cũng như phân biệt sơ bộ giữa tài khoản Apple Store và iCloud Địa …

Nguồn:https://mcitmc.org/