Bút S-pen trên Galaxy Note 5 có thể đút ngược vào 1 cách dễ dàng nhưng khi rút ra không được và sẽ làm hỏng luôn chiếc Galaxy Note 5 của bạn. ** Video…

Nguồn:https://mcitmc.org/